Kłopoty Andrzeja Dudy na studiach. Uczelnia nie chce go puścić na narty

Zepsute święta Andrzeja Dudy. Jego uczelnia znowu nie daje mu spokoju.
Zepsute święta Andrzeja Dudy. Jego uczelnia znowu nie daje mu spokoju. Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta / UJ
Andrzej Duda miał przed nartami jeszcze jedną rzecz do wykonania. Musiał tylko dwoma podpisami pod ustawami o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa złamać Konstytucję. Jego uczelnia jednak znów sobie o nim przypomniała.


– Wzywamy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, członka wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby nie dopuścił do wejścia w życie uchwalonych ustaw. Wzywamy Pana Prezydenta, aby w tej trudnej chwili wypełnił swoją powinność strażnika Konstytucji i dotrzymał złożonej Narodowi przysięgi prezydenckiej – napisała w piśmie do 45-letniego wiecznego studenta Rada Wydziału Prawa UJ, które stawia wyjazd żaka na narty pod znakiem zapytania.
Okazuje się bowiem, że student, który nadal nie zaliczył wstępu do prawa konstytucyjnego, zamierza podpisać łamiące ustawę zasadniczą ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

– Rozwiązania te są sprzeczne z obowiązującą Konstytucją RP – czytamy w piśmie Wydziału, który na narty puszcza tylko osoby z pozaliczanymi przedmiotami z pierwszego semestru.

Na razie nie wiadomo, co zrobi pechowy student. Z naszych informacji wynika, że przesłał do dziekanatu podanie, w którym argumentuje, że jest w Warszawie i nie zdąży na ostatni przedświąteczny dyżur. Podanie zostało jednak odrzucone z powodów formalnych.

Imię Adrian użyte w podpisie nie odpowiada bowiem imieniu z indeksu.

Cały tekst uchwały publikujemy poniżej:

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec uchwalonych ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym. Nieuzasadnione niczym usunięcie części sędziów Sądu Najwyższego przez obniżenie ich wieku emerytalnego, wprowadzenie nadzwyczajnego środka zaskarżenia prawomocnych orzeczeń, który ma być rozpatrywany z udziałem ławników obsadzanych w procedurze politycznej, reforma postępowań dyscyplinarnych, która stwarza możliwości nacisku na sędziów, poddanie Krajowej Rady Sądownictwa bezpośredniemu wpływowi polityków, nie są sposobami naprawienia sądownictwa, natomiast niszczą największe jego wartości, jakimi są niezależność sądów i sędziowska niezawisłość. Rozwiązania te są sprzeczne z obowiązującą Konstytucją RP.

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wzywa władze publiczne do uwzględnienia raportów Komisji Weneckiej. Wskazują one na niedające się pogodzić z wartościami europejskimi sposoby ingerowania w niezależność sądownictwa wynikające z uchwalonych zmian. Zwracają także uwagę na niedopuszczalnie silną władzę Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, któremu całkowicie podporządkowano prokuraturę, a obecnie w coraz większym zakresie podporządkowane są sądy. Wyłaniający się stan polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości nie mieści się w standardach Unii Europejskiej oraz Rady Europy.

Wzywamy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, członka wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby nie dopuścił do wejścia w życie uchwalonych ustaw. Wzywamy Pana Prezydenta, aby w tej trudnej chwili wypełnił swoją powinność strażnika Konstytucji i dotrzymał złożonej Narodowi przysięgi prezydenckiej.

To jest ASZdziennik, ale to prawda.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...