MEN: Sylaba "KOD" znika z języka polskiego. We wszystkich wyrazach zastąpi ją zbitka "ONR"

Fot. Tomasz Pietrzak / Agencja Gazeta, fotoszopka: Bartek Przybysz / ASZdziennik.pl
Ekipa rządząca właśnie pozbyła się problemu, który przyprawiał ją o śmiertelną migrenę.

– Ostatnia wpadka minister cyfryzacji związana z usunięciem słowa "kodowanie" z oficjalnego komunikatu na Facebooku (o czym pisaliśmy w tym artykule na ASZu, który okazał się być prawdą) tylko przyspieszyła proces całkowitego wymazania sylaby "kod" z języka polskiego – dowiaduje się ASZdziennik od Andrzeja Markowskiego, przewodniczącego Rady Języka Polskiego.

– Pomimo naszych licznych protestów, MEN wprowadził już zmiany do podręczników języka polskiego – dodaje załamany.

Sylaba "kod" zostaje zatem ostatecznie zastąpiona przez zbitkę "ONR".

– Przygotowaliśmy już specjalny deonrer słownikowy, dzięki któremu nasi przeciwnicy nie będą już szonrzić Polsce – komentuje zmainy Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.

– Tym samym praktycznie niemożliwe stanie się lekonruszne używanie tej sylaby. Już nikt nie zaszonrzi nigdy naszej mowie, polskiej mowie!

Zmiany idą jednak o wiele dalej. Ministerstwo sprawiedliwości przewiduje grzywny dla osób, które nie dostosują się do nowych zasad. Projekt zmian onreksu karnego trafił właśnie do Sejmu.

– I tak oto staliśmy się Omitetem Nbrony Remokracji – komentuje zmiany załamany Mateusz Kijowski.
Podręczny deONRer nowych zasad językowych

kodeina – onreina
kodeks – onreks
kodowanie – onrowanie
dekoder – deonrer
krokodyl – kroonryl
kodyfikacja – onryfikacja
lekkoduch – lekonruch
naszkodzić – naszonrić
odkodować – odonrować
odszkodowanie – odszonrowanie
poszkodowany – poszonrowany
pożyczkodawca – pożyczonrawca
przeszkoda – przeszonra
rękodzieło – ręonrzieło
szkoda – szonra
skoda – sonra
wielkoduszny - wielonruszny

To jest ASZdziennik. Wszelkie wydarzenia i cytaty są jeszcze zmyślone.

Idea: Michał Gąsior (@michalgasior)
Doszlifowanie idei na diament: Rafał Madajczak (@ojciecredaktor)
Autor tekstu: Bartek Przybysz (@przbart)
Trwa ładowanie komentarzy...