9 cytatów z listu biskupów o IKEA, które obronią Polaków przed LGBT z meblarni [PRAWDA]

Fot. episkopat.pl
Rok 2019, Polska. Grupa mężczyzn wydaje oświadczenie w sprawie narzucania Polakom orientacji seksualnej przez meblarnię. Oto 9 cytatów z nowego listu Konferencji Episkopatu Polski, które są tak samo absurdalne jak pomysł samego listu biskupów do Polaków w sprawie promocji LGBT przez IKEA.


To jest ASZdziennik, ale oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pracownika IKEA nie zostało zmyślone.

1. Biskupi twierdzą, że Jan Paweł II byłby dumny.

"Gratulujemy Panu Tomaszowi odwagi w wyznawaniu i obronie wiary w codziennym życiu. To jest właśnie apostolstwo świeckich postulowane przez Sobór Watykański II w dekrecie Apostolicam actuositatem oraz przypomniane przez św. Jana Pawła II w adhortacji Familiaris consortio."

2. Biskupi proszą o szacunek dla każdego (normalnego heteroseksualnego) bliźniego swego i apelują do gejów i lesbijek o zmianę orientacji seksualnej dla dobra Polski i Kościoła.

"Prosimy o poszanowanie godności i wolności osobistej każdego człowieka. Prosimy, aby każdy zamyślił się chociaż przez chwilę nad zgodnością swojego działania z Ewangelią, oraz nad tym, co może zrobić dla Polski. Kto antagonizuje i rozpala emocje, ten nie służy Bożej sprawie. Prosimy o działania wyważone, zrodzone w sercach pełnych pokoju i miłości. Prosimy o opamiętanie."

3. Biskupi kierują do bliźnich słowa pokoju i miłości.

"Prośmy Boga, aby ochronił nas przed upodleniem."

4. Biskupi powołują się na kulturę europejską, która wyrosła na tradycji życzenia gejom i lesbijskom śmierci.

"(...) nieuczciwym intelektualnie jest reagować w Polsce na cytaty z Pisma Świętego, jakby kultura europejska nie wyrastała z logiki chrześcijaństwa."

5. Biskupi przypominają, że heteroseksualni Polacy są zagrożeni.

"Agresja zaś i pogarda nie są Polsce potrzebne, burzą pokój społeczny, sieją niepewność i poczucie zagrożenia. Jakże łatwo ale też jakże niebezpiecznie jest przeciwstawić człowieka drugiemu człowiekowi!"

6. Biskupi liczą, że już niedługo każdy będzie mógł życzyć śmierci swojemu bliźniemu.

"Liczymy na zainteresowanie sprawą związków zawodowych i prokuratury. Chodzi przecież o istotny element ładu ustrojowego i kulturowego."

7. Biskupi są zniesmaczeni,.

"Ogromnym niesmakiem, smutkiem, troską o przyszłość a nawet poczuciem zagrożenia napawają zwyczajnych ludzi zachowania i słowa aktywistów tego środowiska i wspierających je dziennikarzy. Niby walczą o wolność, tolerancję i szacunek, ale właśnie bez tolerancji, z pogardą wobec myślących inaczej i z agresją.


8. Biskupi przypominają, że tu nie tęczowa nie laicka, tylko Polska katolicka.

"Chciałoby się powiedzieć za szafarzem chrztu świętego: „Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."

9. Biskupi poruszają problem gwałtów dokonywanych na niepełnoletnich w Kościele. A nie, zaraz...

"Z relacji uczniów wynika też, że liczni nauczyciele nie licząc się psychicznymi i moralnymi konsekwencjami swoich zachowań, z godną napiętnowania beztroską zadają podczas lekcji gwałt poczuciu przyzwoitości i intymności swych niepełnoletnich uczniów." (...) Organizuje się w szkole wyjścia do teatru na sztuki wyjątkowo obsceniczne, które niszczą wrażliwość erotyczną młodych."

To jest ASZdziennik. Żaden cytat nie został zmyślony.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...