PILNE ROZWIĄZANIE KONKURSU KONSTYTUCJA GRACZY!

Rewolucja w Trójcy Świętej. Bóg Ojciec przeniósł Ducha Świętego w stan spoczynku

Dogmat będzie się cieszyć większym autorytetem i zaufaniem ze strony wiernych, a funkcja Ducha Świętego będzie pełniona przez byty o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i etycznych. Królestwo Niebieskie ogłosiło uzasadnienie przeprowadzonej rewolucji w Trójcy Świętej.

W nocy z czwartku na piątek Bóg Ojciec przeniósł Ducha Świętego w stan spoczynku – poinformowano w przyjętej w tzw. "szybkiej ścieżce" nowej Ewangelii. Celem boskiego projektu jest usprawnienie funkcjonowania Trójcy Świętej i zdemokratyzowanie procesu powoływania do niej Osób.

– Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Osoby w Trójcy Świętej powołane na podstawie wcześniejszych doktryn przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem Osób wskazanych przez Boga Ojca – głosi Słowo Boże. – Duch Święty przeniesiony będzie mógł używać tytułu "była hypostaza Trójcy".

Niebiosa uspokajają, że zmiany, choć zaskakujące, nie doprowadzą do przerwania ciągłości orzecznictw Trójcy.

Do czasu wyboru nowego Ducha Świętego, Bóg Ojciec wydeleguje bowiem na jego stanowisko "tymczasowego" Ducha spośród bytów, które ostatnio dokonały żywota.

Nieoficjalnie wiadomo, że może chodzić o polski trójpodział władzy.

To jest ASZdziennik. Wszystkie cytaty i wydarzenia zostały zmyślone.

Autorzy: Rafał Madajczak / @ojciecredaktor, Łukasz Jadaś /@lukaszjadas
Trwa ładowanie komentarzy...